Görme Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi


Sayfamız Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergelerine uygun hazırlanmıştır.
Erişebilirlik menüsünü aktif etmek için
sayfanın sağ üst köşesinde yer alan erişebilirlik simgesine tıklayınız (CTRL+U tuş birleşimini de kullanabilirsiniz.)

“Görme Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi” projesi Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje “8 Temmuz 2019-7 Temmuz 2020” tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Projenin hedef kitlesini 3. ve 4. sınıfta görme engelli kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.

Projenin genel hedeflerinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla engellerin ortadan kaldırılması ve farklılıklara eğitim-öğretim ortamında da saygılı bir toplumun yaratılması yer almaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine göre bilginin erişimi ve kullanımı konusunda görme engelli öğrencilerin akranlarıyla aynı haklara sahip olması gerekmektedir. Fakat görme engelli öğrenciler, soyut kavramların yoğun olduğu ve görsel öğelerin ön plana çıktığı fen derslerinde dezavantajlı konumdadır. Bu proje ile görme engelli öğrencilerin fen derslerinde yer alan kazanımları akranları ile eşit şartlarda öğrenmelerini sağlamak amacıyla, yenilikçi öğretim metotlarının ve materyallerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.