AMAÇ

  • Bu proje ile ilkokul 3-4. sınıfa devam eden görme engelli (GE) öğrencilere fen derslerindeki kazanımları etkili bir biçimde öğretebilmek amacıyla yenilikçi öğretim metotlarının geliştirilmesi ile sınıf öğretmenlerinin derslerde kullanabilecekleri öğretim materyallerinin geliştirilmesi/uyarlanması,

  • Geliştirilen materyallerin 5E öğrenme modeline uygun hazırlanacak ders işleniş planları ile kullanımının kolaylaştırılması,

  • Engelsiz fen eğitimi kılavuz kitabı ile GE öğrencilere fen kavramlarını öğretme konusunda yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması,

  • GE öğrencilerin akranları ile eşzamanlı olarak kullandıkları 3-4. sınıf fen çalışma kitaplarının öğrenci özelliklerine uygun olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.