HEDEF KİTLE

  • Aksaray genelinde sınıfında GE öğrencisi olan 3-4. sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere tüm temel eğitim öğretmenleri hedef kitleyi oluşturmaktadır.

  • Projeden etkilenecek hedef kitle, Aksaray İli genelinde 3-4. sınıfa devam eden GE kaynaştırma öğrencileridir.

  • Projeden dolaylı etkilenecek hedef kitle; GE öğrencilerin akranları, GE öğrencilerin aileleri, eğitim fakültesi öğrencileri, temel eğitim öğretmenleri ve okulda çalışan diğer personeldir.