I. Atölye

I. Atölye, 18 Kasım 2019 tarihinde ASÜ Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.