I. ÇALIŞTAY

Görme Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Güçlükler

20 Eylül 2019 tarihinde Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek I. Çalıştayda, görme engelli (GE) öğrencilerin eğitimde karşılaştıkları güçlükler, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine ders sunumu yaparken karşılaştıkları güçlükler ve fen bilimleri derslerinde öğretmenlerin GE öğrenci ile çalışırken yaşadıkları sorunlar tartışılarak öğretmenlerin yaşadıkları güçlükler belirlenecektir.