II. Atölye

II. Atölye, 20 Kasım 2019 tarihinde ASÜ Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.