II. ÇALIŞTAY

Görme Engelli Bireylerin Eğitime Erişimi ve Fiziksel Ortam Düzenlemeleri

27 Eylül 2019 tarihinde Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek II. Çalıştay sonucunda, görme engelli (GE) bireylerin eğitime erişimi ve fiziksel ortam düzenlemeleri konusunda çözüm önerilerinin oluşturulması ve önerilerin MEB’e sunulması hedeflenmektedir.