III. ve IV. ÇALIŞTAYLAR

III. ve IV. Çalıştaylar 22.10.2019 tarihinde Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

III. çalıştayda öğretmenlerin Fen Bilimleri 3. ve 4. sınıf kazanımlarına yönelik olarak halihazırda kullandıkları materyaller, etkinlikler ile bu materyal ve etkinliklerin görme engelli öğrencilere uyarlanmasına ilişkin önerileri tartışıldı.

IV çalıştayda, öğretmenler gruplar halinde belli kazanımlara yönelik kağıt üzerinde materyal taslakları oluşturma çalışmaları gerçekleştirdiler.