IV. Atölye

IV. Atölye, 13 Ocak 2020 tarihinde ASÜ Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.