PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Prof. Dr. Özgül KELEŞ Genel Koordinatör

Prof. Dr. Naim UZUN Fen Eğitimi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Önder İŞLEK Görme Engelliler Eğitimi Koordinatörü

Arş. Gör. Gülistan YALÇIN Görme Engelliler Eğitimi Koordinatörü