V. Atölye

V. Atölye, 14 Ocak 2020 tarihinde ASÜ Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.