VI. Atölye

VI. Atölye, 15 Ocak 2020 tarihinde ASÜ Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.